బాల కె దావులూరి MD (USA)

అమెరికన్ బోర్డు అఫ్ న్యూరాలజీ


న్యూరాలజీ సమస్యలు
న్యూరాలజిస్ట్ సాయం చేయగగలిగిన కొన్ని సమస్యలకు ఉదాహరణలు:


· అథెరోస్క్లెరోసిస్ (1)

· తలనెప్పి

· బలహీనత,అవయవాలు పట్టు తప్పటం, చచ్చుబడటం

· మాట పడిపోవటం, మాట స్పష్టత లోపించటం

· చూపు పోవటం, ఒకటికి రెండు కనబడటం

· చురుకు, తిమ్మిరి, పోటు

· కన్ను రెప్ప లేకపోవటం, మింగటం కష్టం.

· కదలిక మందగించటం, అసంకల్పిత చర్యలు, వణుకు

· నడకలో తూలు, పడిపోవటం

· నిద్రలేమి, అతినిద్ర

· జ్ఞాపకశక్తి లోపం, బుద్ధిమాంద్యం

· అపస్మారకం, కోమా

· మెదడు వాపు, మెదడు టిబి, స్పైన్ టిబి,

· నీరసం, అలసట, నిరాశ, నిస్సత్తువ, ఆందోళన

· ప్రవర్తనలో మార్పులు, వింత ఆలోచనలు

· చదువులో వెనుకబడటం

· మల్టిపుల్ స్క్లెరోసిస్

· పార్కిన్సన్ జబ్బు

· న్యూరోపతి

· రక్తపోటు

Examples of some problems that a neurologist can help/treat:


· Stroke (1,2,3,4,5,6)

· Diabetes (1,2,3)

· Atherosclerosis (1)

· Headache

· Weakness, In-coordination, Paralysis

· Speech difficulty, Slurred speech

· Vision loss, Double vision

· Tingling, Numbness, Unexplained pain

· Droopy eyes, Difficulty swallowing

· Slow movement, Abnormal movements, Tremor

· Difficulty walking, Falling down

· Sleeplessness, Excessive sleep

· Cognitive impairment, Dementia

· Loss of consciousness, Coma

· Brain fever, Brain and Spine TB

· Tiredness, Hopelessness, Agitation

· Abnormal behaviors, Strange feelings

· Lagging in school

· Multiple sclerosis

· Parkinson disease

· Neuropathy

· Hypertension

సంప్రదించండి Contact