బాల కె దావులూరి MD (USA)

అమెరికన్ అఫ్ న్యూరాలజీ


తెలుసుకుందాం Videos


http://youtube/com/c/BalaKDavuluri

కొన్ని ముఖ్యమైన న్యూరాలజీ జబ్బుల గురించి పేషెంట్లు, వారి సన్నిహితులు తెలుసుకోదగిన విషయాలను ఈ వీడియోలలో పొందుపరచాను. ఇది కేవలం శాస్త్రీయ సమాచారం మాత్రమే. ఇందులో నా స్వంత అభిప్రాయాలు చొరబడకుండా జాగ్రత్త పడ్డాను.

I attempted to share educational patient material on how to manage and treat some common neurological problems in simple Telugu, without adding any personal bias. Click on the links given below, for videos.

సంప్రదించండి Contact